1. கண்ணம்மா

– https://ezhuthupizhai.in/product/kannamma/

2. கண் சிமிட்டல்

– https://ezhuthupizhai.in/product/kan-simittal-paperback/

3. மிட்டாய்ப் பயல்

– https://ezhuthupizhai.in/product/mittaaipayal/

4. Ezhuthupizhai Sirukadhaigal

– https://ezhuthupizhai.in/product/ezhuthupizhai-sirukadhaigal/